Enviro otázky

Obaly a odpady

Základné pojmy

Publikované 06.11.2017 v 15:14 v kategórii Základné pojmy, prečítané: 28x

Vyhradený výrobok : výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.Výrobca vyhradeného výrobku : sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobkuRozšírená zodpovednosť výrobcu : je súhrn povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených  v tejto časti… Celý článok ›